Current Page || History

Subtitles for Wolf and Calf (1984)


Vietnamese
December 28 2022 07:38:29
Created by Cynir
Volk i telyonok.1984.vi.1.24fps.1672213109.srt ⭳
Quality: unknown

Gã Sói bắt được một con Bê về định xơi thịt, mà chẳng ngờ chú Bê đỏ hỏn nom dễ thương quá, thế là y đổi ý nuôi cho nhớn. Dần dà, Sói có cảm tình với Bê như thể cha con. Phim rất cảm động, từng chiếu trên VTV3 !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: