Current Page || History

Subtitles for Legend of the Old Lighthouse (1975)


Vietnamese
September 22 2020 01:45:08
Created by Cynir
Legenda o starom mayakye.1975.vi.1.25fps.1600739108.srt ⭳
Quality: unknown

Ở một vịnh nọ có ngọn hải đăng cũ kĩ vẫn soi biển hằng đêm. Đến một dạo, khi quân phát xít kéo vào chiếm hải đăng và cản bước tiến của hạm đội Tô Duy.

Bộ tư lệnh Tô Liên bèn phái một chiến sĩ bí mặt thâm nhập bằng xuồng con để dọn đường cho một cuộc tổng phản công. Không may, anh bị bọn Đức phát hiện và bắn tổn thượng.

Anh chiến sĩ tưởng hi sinh đến nơi, may thay có một cô bé và một cậu bé tìm cách cứu anh, đưa vào bờ săn sóc. Phục hồi, anh bèn bày kế cho hai em nhỏ cùng tham gia công tác phá hoại kẻ thù, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công của hồng quân.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -0.2.

The text content of the file is: