Current Page || History

Subtitles for The Wolf and the Seven Little Goats (1957)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:18
Created by Cynir
Volk i semero kozlyat.1957.vi.1.25fps.1565477478.srt ⭳
Quality: unknown

Theo đồng thoại Aleksey Tolstoy.

Sói già thừa dịp Dê Mẹ đi chợ đàng xa để rình bắt bầy Dê Con thơ dại. Bọn trẻ sẽ vượt thoát âm mưu của tên gian ác thế nào đây ? Câu truyện cho đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự về cách giáo huấn trẻ em tự vệ trước những cám dỗ đời thường.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is -0.2.

The text content of the file is: