Current Page || History

Subtitles for And Mama Will Forgive Me (1976)


Vietnamese
September 30 2021 12:18:24
Created by Cynir
I mama menya prostit.1976.vi.1..1633004304.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim phỏng theo thi phẩm «Giận hờn» (Обида) của nữ tác gia Emma Moshkovskaya. Nội dung phim còn gồm rất nhiều ca khúc thịnh hành thập niên 1970 tại Tô Liên và cả Việt Nam.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: